"Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa"

1. "Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminów ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Pile"
Pobierz (pdf)

 

"Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2"

1. Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 18 maja 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Pobierz (pdf)
2. Procedury SARS-CoV-2 Pobierz (pdf)
3. Oświadczenie rodziców Pobierz (doc) Pobierz (pdf)

 


 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY

 1. PROCEDURY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ PROCEDURY SYTUACJI TRUDNYCH WYCHOWAWCZO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W PILE. Pobierz (doc)  Pobierz (pdf) 
2. GDZIE SZUKAĆ POMOCY Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
3. REGULAMIN NAUCZYCIELI DYŻURUJĄCYCH Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
4. REGULAMIN SPĘDZANIA PRZERW Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
5. ZASADY PRZEBYWANIA RODZICÓW Pobierz (doc) Pobierz (pdf)