LP. NAZWA DOKUMENTU FORMAT
1 STATUT SZKOŁY (aktualizacja z dnia 29.08.2019 r.) Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
2 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
3 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
4 KARTA WYMAGAŃ Otwórz
5 KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2019/2020 Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
6 KALENDARZ OGÓLNY Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
7 PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
8 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Pobierz (doc) Pobierz (pdf) 
9 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY   Pobierz (pdf)
10 TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY   Pobierz (pdf)
11  ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU wniosek_zkd.pdf Pobierz (doc) Pobierz (pdf)