Ogólne warunki ubezpieczeń

Pobierz (pdf)

Informację dotycząc przetwarzania danych przez Ubezpieczyciela.

Pobierz (pdf)

Zakres i opis ubezpieczenia

W pliku przedstawiliśmy funkcjonujące w Państwa placówce warianty ubezpieczenia, wysokość świadczeń i składkę w poszczególnych wariantach oraz podstawowe zasady wypłaty poszczególnych świadczeń

Pobierz (pdf)

Zgłaszanie roszczeń

W pliku przedstawiliśmy możliwe formy zgłaszania roszczeń z tytułu funkcjonujących umów ubezpieczenia, niezbędne kontakty do Ubezpieczyciela i naszej Kancelarii

Pobierz (pdf)

Zasady opłaty składki

W pliku przedstawiliśmy zasady opłaty składki w tym roku – nowa formuła bezpośredniej wpłaty na konto.

Pobierz (pdf)
 

Blankiet wpłaty (scan do wydruku) wzór wypełnienia oraz „pusty blankiet”

Pobierz (pdf)

Pobierz (pdf)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną przygotowaliśmy dla Państwa w tym roku rozwiązanie, które ułatwi Państwu zebranie składki za ubezpieczenia. Uruchomiliśmy dla każdej placówki indywidualne konto bankowe (jedno dla wszystkich wariantów funkcjonującej w placówce), na które rodzice mogą dokonywać płatności.

UWAGA:

Płatność bezpośrednio na konto bankowe nie wyklucza zbierania składki w tradycyjny sposób (płatność w szkole u wyznaczonej osoby). W ten sposób osoby, które np. nie posiadają konta bankowego będą mogły zgłosić do ubezpieczenia swoje dziecko i opłacić składkę.

Decyzję dotycząca sposobu zbioru składki pozostawiamy Państwu.

W przypadku wpłat na konto prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi rodzicom, by w tytule przelewu znalazło się imię i nazwisko zgłaszanego dziecka oraz klasy/grupy.

W przypadku opłacenia składki jednym przelewem za większą ilość dzieci (rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki) prosimy o wpisane w tytule dane wszystkich dzieci.

 Dodatkowo wyjaśniamy, że na podstawie dokonanych wpłat na konto, nasza kancelaria przygotuje wykazy dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia. W sytuacji, gdy składki będą zbierane w dwojaki sposób: na konto i bezpośrednio w szkole, nasza Kancelarii pomoże Państwu ustalić stany ubezpieczonych i podobnie jak w latach poprzednich odbierze zebrane składki.

 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.